Regler for Inriggerroning

Regler for inriggerroning

Frigivet Alle nye roere skal gennemgå et instruktionsforløb. Under instruktionsforløbet skal der være en uddannet instruktør med i båden. Efter endt instruktion frigives roeren. Herefter skal der blot være en styrmand med i båden.
Instruktionen omfatter følgende:

 • Roteknik
 • Materialelære
 • Løfteteknik
 • Vesten – hvordan tages den på.
 • Kommandoerne: Vel Roet, Rotaget, Skoddetaget, Småt Roning, Sæt i, Sæt hårdt i, Åren langs, Åren tværs, Kvart åre, Evt. Rejs åre.
 • Styreteknik.
 • Skifte pladser i båden.
 • Bådrengøring og vedligehold.
 • Søkort, koste, søfartsregler etc.
 • Påklædning.
 • Lidt om ernæring

Svømmeprøve og vesteprøve 600 m svømmeprøve aflægges overfor bestyrelse eller instruktør. Prøven kan aflægges i fjorden eller i svømmehal. Godkendt nyt bevis fra svømmehal kan erstatte ovenstående. Dette skal ske i løbet af det første år i klubben.
Vesteprøven aflægges i fjorden, desuden svømning mellem 2 årer. Dette skal ske i løbet af det første år i klubben. Der afholdes hvert år i august 1 – 2 aftener med disse prøver i fjorden.
Der er to typer styrmænd: Korttursstyrmænd og Langtursstyrmænd.
Korttursstyrmænd En korttursstyrmand må ro og have ansvar for båd og mandskab i området ”dagligt rofarvand”.
Roeren skal gennemgå det teoretiske rokursus, som tager en søndag + en aften til den teoretiske prøve. Roeren kan først frigives som styrmand, når han/hun på samme sæson har roet 100 km. Man skal være fyldt 15 år for at blive godkendt som styrmand. Først som 18-årig må man være styrmand på stykket fra Skuldelev/ masterne til Jyllinge/ Østskov.
Praktisk prøve til Korttursstyrmand.
Når kursusdeltageren har roet 100 m i sæsonen efter kurset kan han/hun gå op til praktisk prøve. Kursisten henvender sig til en af kursuslederne eller formanden. 2 af disse + 2 almindelige roere og kursisten ror en tur, hvorunder denne skal vise følgende.

 • Lægge til ved en høj kaj.
 • Styre ind i Skuldelev Havn.
 • På turen skal kursisten vise, at denne kender alle kommandoer.

Prøven aflægges i 4-åres inrigger. Efter turen afgør Formanden/ kursuslederen, om prøven er klaret.
Langtursstyrmand Langtursstyrmand må ro og have ansvar for båd og mandskab overalt.
Roeren skal have fungeret mindst 1 sæson som korttursstyrmand. I sæsonen før langtursstyrmandskurset skal man aktivt have deltaget i mindst 2 langture. I øvrigt skal hver enkelt ansøger godkendes af bestyrelsen før de sendes på kursus. Kurserne holdes af Dansk Forening for Rosport.
Er kurset gennemgået med tilfredsstillende resultat godkendes kursisten.
Instruktører Klubben sørger løbende for at uddanne nye instruktører ved kurser i DFfR. De skal minimum være korttursstyrmænd.

Med A kursus – hjælpeinstruktør

Med både A og B kurset – instruktør