Privatlivspolitik

I forbindelse med indmeldelse i Frederikssund Roklub registrerer vi:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • At du har aflagt svømmeprøve
 • Helbredsoplysninger, opbevares kun på indmeldelsesblanket
 • Hvor meget det enkelte medlem har roet
 • Rorettigheder
 • Hvem der har nøgler til klubhuset
 • Betalinger, herunder udlæg for roklubben
 • CPR-nummer i forbindelse med, at vi indhenter børneattester på bestyrelsesmedlemmer og instruktører

Hvad bruger vi oplysningerne til?

 • Opkrævning af kontingent
 • Registrering af roture
 • Udstedelse af EPP-beviser til kajakroere
 • Bogføring

Hvem deler vi oplysningerne med

 • Rokort.dk som er vores medlemsregister og anvendes til registrering af roture og statistik
 • Nets i forbindelse med kontingentopkrævning
 • Deniro, som er vores bogføringssystem
 • CPR nr. til børneattester deles med Rigspolitiet

Hvor gemmer vi oplysningerne

 • På rokort.dk
 • Indmeldelsesblanketter opbevares hos kontingentkasserer
 • Bogføringsbilag opbevares hos kassereren og på deniro.dk
 • Regnskaber og bogføring arkiveres i Roklubbens Lokaler
 • Kontingentopkrævninger opbevares hos Nets

Børneattester makuleres efter returnering fra Rigspolitiet