Nyt fra bestyrelsen

Frederikssund Roklub’s bestyrelse holder møde ca. en gang om måneden.

Medlemmerne af bestyrelsen har forskellige opgaver. Desuden har hvert udvalg en kontaktperson i bestyrelsen. Hvis du vil se opgavefordelingen og hvem, som er kontaktperson, kan du klikke på dette link:

Referater fra bestyrelsesmøderne
Efter hvert bestyrelsesmøde laves der et referat af bestyrelsens beslutninger. Referaterne kan du se hér:

Referater fra generalforsamlinger:
Efter hver generalforsamling laves der et referat. Referaterne kan du se hér: