Materiel

Frederikssund Roklub råder over følgende materielKontakt

Til vands

  • 1 stk 2 års Yolebåd – Skallen
  • 1 stk Kano – Plads til 3-4 personer
  • 2 stk Heavy Duty SUP boards
  • 4 stk 2 års Inrigger
  • 4 stk 4 års Inrigger
  • 1 stk 2 persones turkajak
  • 20 turkajakker

Til Lands

  • 2 stk Concept 2 ro ergometer
  • 1 stk Dansprint kajak ergometer

Klubbens udstyr vedligeholdes løbende af klubbens medlemmer (forankret i de enkelte udvalg).

Udstyret udskiftes når der er behov for det enten som følge af slid eller på grund af ændrede behov hos klubbens medlemmer.