Bestyrelsen

KontaktVores bestyrelse er dem der tegner vores klub udadtil, men som også samtidig skal drive klubben på den bedst mulige måde. Flere af bestyrelsesmedlemmerne er igennem årene blevet genvalgt netop på grundlag af ovenstående, og har således været primus motor i udviklingen af klubben sammen med de nye interessegrupper der sidder i forskellige udvalg. Da klubben blev grundlagt i 1908 kunne man dengang kun tilbyde roning i robåd. I dag er tilbuddet udvidet til også at omfatte kajak, SUP Boards og kano roning.

Bestyrelsen består i dag af:

  • Formand: Leo Nøhr, Tlf. 4673 1554 el. mobil 4075 4404
  • Næstformand: Claes Wilhelmsen, Tlf. 2622 5643
  • Kasserer: Torkild B. Dalgaard, tlf. 5330 6076
  • Bestyrelsesmedlem: Marianne Larsen, Tlf. 6111 7207
  • Bestyrelsesmedlem: Lars Brügger, Tlf. 4117 4862
  • Bestyrelsesmedlem Martin Rosenberg, Tlf. 2810 5549
  • Bestyrelsesmedlem: Julie Mikkelsen (valgt for 1 år), Tlf. 4023 3147

Funktionsbeskrivelser

Funktionsbeskrivelser for de forskellige poster og udvalg  –  Hvem gør hvad? Se her